Διεύθυνση : ΒΙΟ.ΠΑ ΒΟΛΟΥ | Τηλ. 24210 95588 | info@deilina.gr